Çelik tel donatılı betonları karakterize eden en önemli özelliklerden biri onun tokluğu; başka bir deyişle, enerji yutma kapasitesidir. Özellikle kesme derzli döşemelerde görülen basınç ve eğilme-çekme gerilmeleri, çelik tellerin rolünden ziyade beton kalitesine bağlıdır. Ama tokluk, beton içindeki çelik tellerin rolüne bağlıdır. InterMix, çelik tel donatılı döşemelerde size uygun maliyet ve dayanıklılığı garanti eder, maksimum beton tokluğu sağlar.