Yapılarınızı deprem kaynaklı hasarlardan koruyun

InterMix'in yenilikçi çözümü,geleneksel çelik hasır donatılı sistemlerin yanında dış kuvvetlere daha fazla direnç gösterebilir.InterMix,bu özelliğini deprem ve sismik olaylar esnasında da maksimum düzeyde gösterir.

1
Soğuk Hava Depoları
Zemininizde oluşabilecek çatlaklar,bir süre sonra bakteri barındırma potansiyeli taşırlar.Bunu yanında zeminde,korozyon sebebiyle çökme de gerçekleşebilir.Bu iki problem özellikle soğuk hava depoları gibi hijyen unsurunu ön planda tutan mekanların zeminlerinde olmaması gereken durumlardır.InterMix,özel yapısı sayesinde zemininizdeki çatlamaları kontrol altında tutar,bakteri,korozyon ve korozyona bağlı zemin deformasyonlarını önler.

2
Endüstriyel Zeminler
Geleneksel güçlendirme tekniklerinin aksine Intermix,zaman ve para tasarrufunun yanı sıra beton kalınlığını en uygun seviyeye taşıyarak sürekli yüke maruz kalan zeminlerde mükemmel performans ve dayanıklılığı bir araya getirir.
 

3
Kesme Derzli Döşemeler ve Yapışık Şaplar
Çelik tel donatılı betonları karakterize eden en önemli özelliklerden biri onun tokluğu;başka bir deyişle,enerji yutma kapasitesidir.Özellikle kesme derzli döşemelerde görülen basınç ve eğilme-çekme gerilmeleri,çelik tellerin rolünden ziyade,beton kalitesine bağlıdır.Ama tokluk,beton içindeki çelik tellerin rolüne bağlıdır.InterMix,çelik tel donatılı döşemelerde size uygun maliyet ve dayanıklılığı garanti eder,maksimum beton tokluğu sağlar.
 

4
Derzsiz / Eksiz Döşemeler
Dağıtım merkezleri,soğuk hava depoları ve yüksek raflı depolar gibi zorlu uygulamalarda darbe direnci ve çatlak kontrolü konusundaki mükemmel performansıyla InterMix,hasır kullanımına ihtiyaç duymadan minimum beton kalınlığına sahip "süper düz" ve derzsiz döşemeleri en uygun maliyetle oluşturmanızı sağlar.
 
Kullanım Alanları

- Endüstriyel Zeminler

- Kesme Derzli Döşemeler ve Yapışık Şaplar

- Derzsiz Döşemeler

- Köprülerde ve Temellerde

- Beton Yolar

- Tünel Kaplamaları

- Püskürtme Beton

- Koruma Betonları , Beton Borular , Panel Betonlar

- Havaalanları